Hvordan velge riktig varmepumpe

Gode grunner til å investere i en varmepumpe

Fra og med 1. januar 2020 trer forbudet mot oljefyring i kraft. Mange norske husstander som tidligere har vært avhengige av parafin eller fossil fyringsolje for å holde varmen gjennom vinteren, må derfor se etter en ny oppvarmingskilde. Dette er en gyllen anledning til å investere i en varmepumpe.

I tillegg til at overgang fra oljefyring til en annen energikilde blir lovpålagt, er det også mange fordeler du bør kjenne til dersom du vurderer å investere i en varmepumpe.

En kostnadseffektiv oppvarmingsløsning

Et av de sterkeste argumentene for å investere i varmepumpe, er de betydelige økonomiske besparelsene dette vil kunne gi deg og din husstand. Sammenlignet med tradisjonelle energikilder som oljefyring og gulv- og panelovner, er varmepumper en mer miljøvennlig og kostnadseffektiv oppvarmingsløsning som vil kunne gi deg hyggeligere strømregninger i mange år fremover.

Med opptil 40 % reduksjon i energiforbruket til oppvarming betyr dette at den opprinnelige investeringen vil kunne nedbetale seg selv i løpet av noen få år. Med en varmepumpe som boligens primære energikilde er du samtidig mindre sårbar for prisendringer i energimarkedet.

Bedre inneklima året rundt

Et godt inneklima er helt avgjørende for komfort og velvære i hjemmet, og studiene av hvordan dårlig inneklima kan føre til sykdom og redusert livskvalitet er veldokumentert. Her i tretette Norge kan et dårlig inneklima i sommerhalvåret være en av hovedårsakene til økte plager blant astmatikere og allergikere.

Med en varmepumpe vil mye av finstøvet og pollen som ellers sirkulerer rundt i rommet bli filtrert ut. En varmepumpe kan i så måte være et positivt helsetiltak for mange nordmenn, samtidig som den bidrar til behagelig innetemperatur på kalde vinterdager så vel som varme sommerdager.

Dette må du tenke på når du skal kjøpe varmepumpe

Har du bestemt deg for å gå til anskaffelse av en varmepumpe, men vet ikke helt hva du trenger eller hva som vil være den beste løsningen? Da er det viktig at du tar i betraktning bruksområde og behov så vel som eksisterende forhold i boligen. For førstegangskjøpere av varmepumpe kan dette oppleves som både utfordrende og tidkrevende. Men det trenger det ikke nødvendigvis å være.

Ved å ta stilling til følgende faktorer har du allerede kommet langt i prosessen med å få en kostnadsbesparende og miljøvennlig oppvarmingsløsning som husstanden vil nyte godt av i mange år.

Areal og planløsning

Størrelsen på din bolig og hvor stort areal varmepumpen skal varme opp er en av de første og mest avgjørende faktorene når du skal investere i en varmepumpe. For at boligen skal varmes opp på en effektiv måte og holde jevn temperatur, er det viktig å påse en overensstemmelse mellom arealet som skal varmes opp og varmepumpens effekt og kapasitet.

En liten varmepumpe kan i mange tilfeller være tilstrekkelig i boliger og hytter med lavt varmebehov. Har du derimot en større bolig med mange rom over flere etasjer, kan det bli nødvendig med en varmepumpe med høy makseffekt. I slike tilfeller kan det attpåtil være mer optimalt med to mindre enheter fremfor én stor.

Hvor i landet bor du?

Det er fort gjort å glemme at effekt- og varmebehovet varmepumpen skal dekke påvirkes av temperaturvariasjoner der du bor. Bor du i innlandet eller lenger nord, er du mer utsatt for ekstremtemperaturer enn de som befinner seg langs kysten lenger sør. Ønsker du å opprettholde innetemperaturen selv på de kjøligste dager, er det derfor viktig at du velger en varmepumpe med tilstrekkelig makseffekt. I hvor stor grad utetemperaturen påvirker innetemperaturen og dermed effektbehovet i varmepumpen, vil imidlertid også være avhengig av standarden på boligen og kvaliteten på dens isolasjon.

Skal du velge luft-til-luft eller luft-til-vann varmepumpe?

Luft-til-luft og luft-til-vann varmepumper er de mest populære alternativene her til lands. Hvilken type varmepumpe du skal velge, avhenger av eksisterende oppvarmingsløsning i din bolig.

Luft-til-luft varmepumpe er best egnet til boliger med elektrisk oppvarming. Disse varmepumpene varmer opp luft fra utsiden og blåser den varme luften inn, og kan for øvrig brukes som aircondition i sommerhalvåret.

For boliger med radiatoranlegg eller vannbåren varme, kan luft-til-vann varmepumpe være et godt alternativ. Disse varmepumpene er best egnet til boliger der planløsningen hindrer effektiv oppvarming med luft-til-luft varmepumper.

La oss hjelpe deg velge riktig varmepumpe

Det er mange potensielle fallgruver for deg som skal investere i en varmepumpe, og du skal ikke lete lenge etter misvisende og dårlige råd. Geografiske faktorer, temperaturvariasjoner, eksisterende oppvarmingsløsning, areal og planløsning er ikke de eneste faktorene som avgjør hvilken varmepumpe som er riktig for deg og dine behov. Du bør også ta stilling til vedlikeholdskrav, støynivå, installasjon og montering samt muligheter for fjernstyring, for å nevne noe.

Summen av alt gjør at mange kan ha stor fordel av å få utført en befaring og motta veiledning fra profesjonelle aktører. Ønsker du en befaring på installasjon av varmepumpe i din bolig? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.