Når fikk du sist utført en el-sjekk?

El-sjekken er en regelmessig kontroll av det elektriske anlegget for å sørge for at det er trygt og i forskriftsmessig stand. El-sjekken burde utføres hvert tiende år for privatboliger, og oftere for næringsbygg. Å få det elektriske anlegget kontrollert av kompetente fagfolk betyr at du kan være trygg på at du har gjort ditt for å forebygge ulykker, og at sikringsskapet fungerer optimalt.

Når fikk du sist utført en el-sjekk?

Dette ser vi etter på på en el-sjekk

Når vi kommer for å utføre en el-sjekk gjør vi først en visuell sjekk, før vi gjør grundige kontroller av det elektriske anlegget. Mange av kontrollpunktene våre bygger statistikk over de punkter i det elektriske anlegget som oftest forårsaker brann. Vi tar blant annet stikkprøver rundt i boligen for å sjekke jordingsfeil og kontrollerer alle koblinger i sikringsskapet.

Du kan lese mer om el-sjekken her

Det er registrert avvik, hva nå?

Hvis vi finner feil og avvik vil vi komme med forslag til utbedringer som vil sørge for et velfungerende og sikkert sikringsskap. Som kunde står du helt fritt til å velge den elektrikeren du selv ønsker til å rette opp avvik, men vi tar selvfølgelig gjerne jobben for deg.

A.M. Lassen AS har over 70 år erfaring i bransjen, og våre kompetente og erfarne medarbeidere kan dekke alle dine behov innen både sterk- og svakstrømsinstallasjoner. Vi kan også komme med gode løsninger som vil spare strøm og heve energimerkingen på din bolig. Husk at god energimerking også øker verdien på din bolig.

All dokumentasjon havner i Boligmappa

Når vi har utført en el-sjekk på det elektriske anlegget i din bolig, vil all informasjon loggføres i Boligmappa, også avvik som må rettes. Boligmappa er et komplett digitalt servicehefte for din bolig, hvor all dokumentasjon samles direkte fra kvalifiserte håndverkere. Alt arbeid som er utført på det elektriske arbeidet havner også i Boligmappa. Dette er en gratis tjeneste for deg som eier boligen, og er et nyttig verktøy for å samle alt arbeid som er utført i boligen. Boligeier kan selv loggføre egeninnsatser og kvitteringer, og legge inn bilder og annen nyttig informasjon. Boligmappa følger med eiendommen hvis den blir solgt, og er en enkel måte å overføre informasjon til ny eier.

Du kan lese mer om Boligmappa her

På tide med en el-sjekk?

Send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema i dag, så kommer vi og utfører en grundig el-sjekk på ditt elektriske anlegg.