Slik fungerer en varmepumpe

De fleste av oss vet hva en varmepumpe er og hvordan den brukes, men vet du hvordan den fungerer og hvordan en varmepumpe klarer å produsere varme fra naturen?

Slik fungerer en varmepumpe

Den vanligste typen varmepumpen til bruk i boliger i Norge er luft-til-luft varmepumper. Denne typen varmepumpe henter energi fra luften utendørs, og bruker den til å varme opp inne. Luft-til-luft varmepumper består av to deler – én innedel og én utedel. I denne artikkelen kan du lese hva som skjer fra energien er hentet utendørs til den omdannes til varme i boligen.

Les mer om Toshiba varmepumper her.

Energi fra solvarme lagret i luften

Enkelt forklart kan vi si at varmepumpen bruker elektrisitet til å omdanne energien rundt oss til enten varme eller kulde. Energien som utvinnes fra varmepumper kommer fra solvarme som er lagret i luft, berg, grunn eller sjø. Denne prosessen gjøres mulig ved hjelp av en kjølemedium som har et lavere kokepunkt enn omgivelsene som energien utvinnes fra. Dette sørger for at kjølemediet fordamper ved utetemperatur, og transporteres i krets gjennom fire komponenter som kreves for at varmepumpen skal fungere. For en luft-til-luft varmepumpe består disse fire komponentene av:

 • Fordamper
  I varmepumper fra Toshiba ligger fordamperen i utedelen. Fordamperen sørger for at varmen tas opp fra omgivelsene ved hjelp av kjølemediet.
 • Kompressor
  Kompressoren er også plassert i varmepumpens utedel. Kompressoren suger inn kuldemediet, som nå er i gassform, og komprimerer det slik at temperaturen og trykket øker.
 • Kondensator
  Kondensatoren sitter i varmepumpens innedel. Ved varmedrift vil den varme gassen kondensere under høyt trykk, slik at varme avgis fra kondensatoren og til omgivelsene. Dette er mulig fordi det høye trykket sørger for at kondenseringstemperaturen er høyere enn romtemperaturen.
 • Strupeventil
  Væsken som oppstår som følge av kondenseringen føres deretter tilbake til fordamperen via en strupeventil. Her reduseres trykket fra kondenseringstrykk til fordampertrykk, og kuldemediet er klart for et nytt opptak av varme i fordamperen.

Vedlikehold av varmepumper

Varmepumper har lang levetid, og det skal ikke så mye vedlikehold til for at den skal kunne operere godt i mange år framover. Det viktigste du kan gjøre med din varmepumpe er å rense og sjekke at det ikke har satt seg støv i filteret. Service på varmepumpen burde utføres med noen års mellomrom, hvert andre eller tredje år.

Gjør du dette kan du være trygg på at du har gjort en god investering i et godt inneklima, lavere strømregninger og en velfungerende varmepumpe i flere tiår. Vi utfører service og vedlikehold på Toshiba varmepumper. Klikk her for å lese mer. 

En miljøvennlig alternativ

Varmepumper bruker den energien som allerede finnes i naturen. Det betyr at varmepumpen bruker en energikilde som er tilgjengelig uansett hvor du befinner deg, samtidig som den er gratis og fornybar. En varmepumpe avgir mer energi til oppvarming eller kjøling enn det den bruker selv. Dette sørger for at varmepumpen er både et miljøvennlig og energieffektivt valg når det kommer til oppvarming.

Vi hjelper deg å finne riktig plassering til varmepumpen

Det er en omfattende jobb å sørge for en jevn og behagelig varme i boligen. Hva som er den riktige plassering av varmepumpen avhenger av boligens planløsning og hvordan lufta vil bevege seg i rommet. For at varmepumpen skal fungere optimalt er det viktig at den plasseres på en fornuftig plass. Vi hjelper deg med å finne den mest hensiktsmessige plasseringen av varmepumpen, slik at den er minst mulig synlig i det øvrige interiøret, samtidig som den gir mest mulig effekt.

A.M. Lassen er autorisert forhandler av varmepumper fra Toshiba. Det betyr at vi har gode avtaler med leverandøren og kan tilby effektive varmepumper til en rimelig pris.

Send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.