Fremtidens lyskilde?

Er Lysdioder fremtiden innenfor lyskilder?

Vedlagt en informasjonsbrosjyre i pdf format som omhandler lysdioder som lyskilde.
Lysdioder som belysning, Lysdiodenes egenskaper, Status for lysdidoer og Belysning og energibesparelser