NELFO

A.M. Lassen AS er regstrert medlem av NELFO.

NELFO er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 1.300 bedrifter som arbeider med installasjon innen for elektrofagene i Norge.
Medlemmene omsetter for 26 milliarder kroner og har rundt 26.000 ansatte.

Som bransjeorganisasjon arbeider NELFO for at bransjen skal utføre sine oppdrag med høy faglig kvalitet som fremmer sikkerheten i de elektriske installasjonene i Norge.

Les mer om NELFO her.
NELFO Logo