Micro Matic

Hovedbruksområder for Micro Matics komponenter og systemer er styring og kontroll av lys, varme og ventilasjon. Produktene distribueres av grossister, og monteres av elinstallatører som setter sammen komplette driftsløsninger.

Gå til Micro Matic sin hjemmeside for mer informasjon om produktene.

Micro Matic Logo