El-sjekken

El-sjekken er en sikkerhetssjekk som gir deg trygghet, og visshet om at din bolig og ditt el-anlegg er i forskriftsmessig stand. Når vi utfører el-sjekken tar vi stikkprøver i hele boligen, og sjekker at jordingen er i orden. Vi kontrollerer også alle tilkoblinger i sikringsskapet. Kontrollpunktene i sjekken bygger blant annet på statistikk over vanlige faktorer som kan forårsake brann og skader via det elektriske.

El-sjekken: en investering i trygghet

Ved å få utført en el-sjekk av fagfolk kan du være trygg på at du har gjort det du kan for å forebygge potensielle ulykker. El-sjekken er en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere, samt andre øvrige elektriske komponenter. Å få utført el-sjekken er derfor en garanti for at alt er i orden med el-anlegget ditt, og det sikrer deg, hjemmet ditt og dine nærmeste. Finner vi feil under el-sjekken kommer vi med forslag til utbedringer, slik at du kan være sikker på at ditt hjem er så sikkert som mulig.

Ønsker du en el-sjekk av din bolig? Kontakt oss