Belysning til kontor- og næringsbygg

Belysning til kontor- og næringsbygg

I næringsbygg er det avgjørende at lyssettingen er gjennomtenkt. Dette sikrer gode arbeidsforhold for bedriftens ansatte og høy trivsel for alle som oppholder seg i lokalene. Belysningen kan ha mye å si for at bedriften skal nå sine mål – enten det er høy produktivitet og ytelse eller å stimulere til økt kjøpelyst blant kunder.

Vi monterer optimale belysningsløsninger i kontor, næring og industrimiljøer. Vi har faste leverandører som utfører lysberegninger for oss, slik at belysningen som leveres er i henhold til lysnormen.

Reduser driftskostnadene med LED-belysning

I tillegg til å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø, vil god og gjennomtenkt belysning bidra til å senke bedriftens driftskostnader. Å bytte ut tradisjonelle lysrør med LED-armaturer gir mange økonomiske fordeler, blant annet:

  • lavere strømutgifter
  • høyere energiutnyttelse
  • lang levetid på belysningen
  • lavere utgifter knyttet til vedlikehold og utskifting av lysrør

Å skifte ut belysningen i lokalene er et godt innsparingstiltak, da investeringsutgiftene vil ha nedbetalt seg selv i løpet av kort tid.

Erfaren lyssetter av næringslokaler

A.M. Lassen AS har mye erfaring med å montere belysning i næringslokaler. Gjennom våre leverandører har vi tilgang på et bredt utvalg av produkter, både innfelt, nedhengende og utenpåliggende belysning. Belysningen monteres med hensiktsmessig lysstyring, enten det er brytere, sensorer, snorbrytere eller dimmere.

Til næringslokaler velger vi i hovedsak belysning fra SG Armaturen, som har spesialisert seg på denne typen belysning. SG Armaturen har løsninger til alle typer lokaler og miljøer.

Ønsker du at vi kommer på en befaring for å se på hvordan vi kan lyssette dine næringslokaler? Ta kontakt med oss! Vi tar oppdrag i Svelvik og Drammens-området. Kontakt oss