Service og vedlikehold av varmepumper

Vedlikehold av varmepumper fra Toshiba

Varmepumper i norske hjem jobber ofte på høy kapasitet. De skal stå for oppvarming av hus eller hytte gjennom hele vintersesongen, samt kjøling på varme sommerdager. En varmepumpe er en økonomisk gunstig investering, og en enkel måte å holde boligen riktig temperert. Dette forutsetter at den blir tatt vare på, slik at den fungerer slik den skal.

For at din varmepumpe skal kunne opprettholde god ytelse og være redningen når vinterkulda melder seg år etter år, er det derfor viktig å få gjort profesjonelt vedlikehold og service med jevne mellomrom.

Les mer om varmepumper fra Toshiba her.

Service på varmepumper i Svelvik og omegn

Med varmepumper som utsettes for påkjenninger store deler av året, vil lang levetid og optimal ytelsesevne avhenge av service og regelmessig vedlikehold.

Som regel anbefaler vi at du får utført service på din varmepumpe annethvert år, i tillegg til at det er viktig å følge retningslinjene for hvordan du selv kan utføre enklere vedlikehold av den varmepumpen du har. Hva du kan gjøre selv av vedlikehold vil variere basert på type varmepumpe og produsent. Om du er usikker på hva du kan gjøre selv for å ivareta funksjonen til din varmepumpe, anbefaler vi å kontakte oss og spørre en av våre dyktige medarbeidere.

Ved service på luft/luft-varmepumpe gjennomgås følgende:

 • Rengjøring av innedel og rensing av register (varmeveksler)
 • Rensing av finfilter og utskifting av mikro/kullfilter
 • Rengjøring av utedel og rensing av register (varmeveksler)
 • Måling av effekt fra varmepumpen
 • Kontrollmåling av spenning, strøm og jord
 • Utskifting av batterier i fjernkontrollen og kontroll av alle funksjoner
 • Kontroll av festing av alle kabler mellom inne- og utedel samt tilførsel
 • Kontroll av kondensvannslangen
 • Sjekk av isolering, spesielt limskjøter og lignende
 • Lekkasjekontroll av anlegget og kontroll av at det er tilstrekkelig med arbeidsmedium på anlegget
 • Visuell sjekk av varmepumpeanlegget
 • Avlese feilkoder

Les mer på Norsk Varmepumpeforenings nettsider.

Benytt F-gass sertifisert tekniker og montør

Dersom du opplever at din varmepumpe har redusert effekt eller begynner å avgi unormal mengde støy ved bruk, er det på tide å få utført en service. Med regelmessig vedlikehold og service utført av en sertifisert tekniker, kan du være trygg på at eventuelle problemer fanges opp og repareres før større og mer kostbare slitasjeskader inntreffer.

Kontakt oss for bestilling av service på din Toshiba varmepumpe Kontakt oss

Flere tjenester