Internkontroll Elektro

Elektrisk internkontroll for bedrifter

Alle bedrifter som benytter seg av elektrisk anlegg eller utstyr skal ha en system som sikrer at el-sikkerheten på arbeidsplassen blir ivaretatt. Et system for internkontroll  handler om at bedriften har gode og innarbeidede rutiner for å ivareta det elektriske anlegget, og ikke om anlegget i seg selv.

Dersom du har behov for internkontroll innenfor elektro kan du trygt ta kontakt med oss i A.M. Lassen AS. Det er virksomheten selv som har ansvar for at internkontroll blir utført, men dersom det virker komplisert eller uoverkommelig kan vi hjelpe dere med å få rutinene på plass. Vi har lang erfaring i IK-elektro og sørger for at internkontroll elektro utføres etter gjeldende normer og forskrifter.

Internkontroll elektro er lovpålagt og vil bidra til at bedriften får et sikkert el-anlegg. I tillegg vil det på sikt kunne spare deg og din bedrift for høye og unødvendige utgifter.

Ønsker du mer informasjon om internkontroll? Kontakt oss
Lesetilgang kunde Gå til lesetilgang

Flere tjenester